Drogprevenciós programok szervezése – Pulzus közvéleménykutatás

Drogprevenciós programok szervezése - Pulzus közvéleménykutatás

Drogprevenciós programok szervezése

A prevenció mindig az első megközelítések egyike, valahányszor egy társadalmi vita vagy egy stratégia a drogkérdéssel, a droghasználattal kapcsolatos problémákkal fog- lalkozik. A prevenciós eszközök többnyire úgy kerülnek bemutatásra, mint a jelenleg ta- pasztalható és a jövőben várható problémákat megoldó módszerek. Ugyanakkor azon a kérdésen, hogy „mi működik” a gyakorlatban sokszor átsiklanak.

10% szerint elegendő drogprevenciós programokat szerveznek az országban. Szerinted is elegendő?